body {background-image: url(https://api.qianqi.net/pic/bing/);}